Podaci o firmi

Podaci za identifikaciju

Poreski identifikacioni broj (PIB)

100420940

Matični broj

17336789

Pun naziv firme

Preduzeće za trgovinu i usluge «Strada» doo

Direktor

Predrag Minović

Suvlasnik

Velibor Jojić

Podaci o sedištu tj. prebivalištu

Opština

Čukarica

Mesto

Beograd

Naziv ulice

Orfelinova

Kućni broj

34

Broj telefona

011 32 46 763

Broj faksa

011 33 46 564

Elektronska pošta

office@vipsistem.rs

Podaci o delatnosti

Naziv firme

«Strada» doo

Šifra delatnosti

3212

Podaci o računima kod banaka

LHB Banka ad Beograd

260-0136010001666-49

Fluena je agencija za izradu softvera sa bogatim porfoliom rešenja za raznorodne biznise kao što su Menjacnica, Vodic za roditelje, Šlep služba ili magazin Idealni dom koji u ponudi ima proizvode koji uključuju sobna vrata i garazna vrata. Recommendation if you're in need of plastic fencing